Miljkovic NS D.O.O. je posvećen održavanju ove veb lokacije ažurnom i tačnom. Ako ipak naiđete na nešto što je netačno ili zastarelo, bili bismo vam zahvalni ako biste nas obavestili. Navedite gde na veb stranici čitate informacije. Zatim ćemo ovo razmotriti što je pre moguće. Molimo vas da svoj odgovor pošaljete e -poštom na: info@miljkovic.ba.

Mi ne snosimo odgovornosti za gubitak kao rezultat netačnosti ili nepotpunosti, niti za gubitak koji je posljedica problema uzrokovanih ili inherentnih za rasipanje informacija putem interneta, kao što su prekidi. Kada koristite veb obrasce, nastojimo ograničiti broj potrebnih polja na minimum. Za svaki gubitak pretrpljen kao rezultat upotrebe podataka, saveta ili ideja koje pruža ili u ime Miljkovic NS D.O.O. putem ove veb stranice, Miljkovic NS D.O.O. ne prihvata nikakvu odgovornost.

Odgovori i istrage o privatnosti koje se podnose e-poštom ili korištenjem veb obrasca tretiraće se na isti način kao i pisma. To znači da možete očekivati odgovor od nas najkasnije u roku od jednog meseca. U slučaju složenih zahteva, javićemo Vam u roku od jednog meseca ako nam zatreba najviše tri meseca.

Svi lični podaci koje nam date u kontekstu Vašeg odgovora ili zahteva za informacijama biće korišteni samo u skladu sa našom izjavom o privatnosti.

Miljkovic NS D.O.O. ulaže sve razumne napore da zaštiti svoj sistem od bilo kojih oblika nezakonite upotrebe. Miljkovic NS D.O.O. provodi odgovarajuće tehničke i organziacione mere u tom cilju, uzimajući u obzir, između ostalog, status umetnosti. Međutim, ne snosi nikakve gubitke, direktne i/ili indirektne, koje je pretrpio korisnik veb stranice, a koji su posljedica neovlaštene upotrebe sistema od treće strane.

Miljkovic NS D.O.O. ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj veb lokacija na koje se ili sa kojih se vrši hiperveza ili druga referenca. Proizvodi ili usluge koje nude treće strane podležu primenjivim uslovima i odredbama tih trećih strana.

Sva prava intelektualnog vlasništva na sadržaje na ovoj veb stranici su stavljena u Miljkovic NS D.O.O..

Kopiranje, diseminacija i bilo koje drugo korištenje ovih materijala nije dozvoljeno bez pismenog dopuštenja od Miljkovic NS D.O.O., osim i samo u onom slučaju ukoliko je drugačije određeno propisima obaveznog prava (kao što je pravo na citiranje), osim ako specifični sadržaj ne nalaže drugačije.

Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme sa pristupačnosti veb stranice, molimo ne ustručavajte se da nas kontaktirate.