Ovaj imprint je posljednji put ažuriran jun 8, 2023.

Vlasnik ove veb stranice je:

Miljkovic NS D.O.O.
KOZARSKIH BRIGADA G1, 78400 GRADIŠKA
Bosna i Hercegovina
Imejl: 
Broj telefona: 065496750
PDV broj: 4403828520000

1. Opšta

Nismo voljni ili dužni da učestvujemo u postupcima rešavanja sporova pred potrošačkim arbitražnim odborom.